El passat dissabte 14 de desembre de 2019, es van celebrar les “Jornades Formatives DEA. Famílies i Professionals. Les dificultats específiques d’aprenentatge (DEA) i la resposta educativa inclusiva”. Aquestes jornades van ser organitzades per l’AFDA Catalunya (Associació de famílies amb nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge) a Cornellà del Llobregat.

El Sr. Oriol Carulla Sànchez, director del CETD Montserrat Estil-les, va participar amb la seva ponència “La Dislèxia. La importància de la detecció precoç”. Al llarg de la xerrada, es van explicar les etapes i el procés d’aprenentatge de la lectura, els signes d’alerta i la importància de la seva detecció precoç per poder intervenir l’abans possible. Amb la detecció i la intervenció precoç tenim més possibilitats d’aconseguir evitar el fracàs escolar i el patiment del nen, i també obtenir una millor compensació de les dificultats.

En aquestes Jornades també va participar la Dra. Rosa Satorras, que va explicar la normativa específica de les dificultats d’aprenentatge que protegeix els nens i nenes que ho necessitin. El coneixement de la normativa, per part dels professionals que envolten els nens i nenes, és imprescindible per poder actuar de manera justa i coherent.

Finalment, la Sra. Concha Barceló, va exposar com oferir una resposta educativa inclusiva a l’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge per aconseguir l’accés, la participació i l’èxit educatiu a tothom.