Dislèxia

Dificultat durable per a l’ adquisició i automatització de la lectoescriptura.

Què causa la Dislèxia?

Un dèficit en els components fonològics del llenguatge escrit provoca dificultats en la descodificació, precisió i fluïdesa lectores, incidint directament en la comprensió lectora.

Les conseqüències d’una lectura no automàtica afecten l’adquisició del vocabulari, les normes ortogràfiques, l’expressió escrita i també influeixen negativament en la comprensió i adquisició dels continguts acadèmics.

El fracàs en l’aprenentatge de la lectura és el nucli del trastorn i és la característica persistent de tot dislèctic i es pot trobar tant en nens com en adults.

Per les seves conseqüències psicopedagògiques i socials, la Dislèxia constitueix un dels problemes més importants de l’educació, com és el fracàs escolar.

La societat no sols perd un gran potencial humà sinó que a més fa individus insegurs i infeliços.

La manca d’automatització també pot afectar altres aspectes de la vida.

Confusió de dreta i esquerra.

Dificultats de seqüenciació; dies de la setmana, mesos de l’any, taules de multiplicar, etc.

Deformació de les lletres.

Problemes d’orientació i estructuració de l’espai i el temps.

Atenció selectiva.

Funcionament no adequat dels sistemes de processament.