Diagnòstic

Detecció precoç

Abans d’entrar a l’escola i fins els 5 anys es troben senyals d’alerta en:

Antecedents familiars de dificultats en el llenguatge

Pobra consciència fonològica

Retard en l’adquisició de la parla

Dificultats per anomenar els colors

Confusió d’avui, ahir, demà; esmorzar, dinar i sopar; etc.

Posar el seu nom, números i lletres en mirall

Dificultats per associar so i lletra

Retard en el desenvolupament viso-perceptiu i motor

Atenció selectiva i hiperactivitat

Aquests factors poden indicar que estan en risc de tenir, més endavant, dificultats específiques en el desenvolupament de la capacitat de llegir i escriure.

Diagnòstics

PREDIAGNÒSTIC A EDUCACIÓ INFANTIL

DIAGNÒSTIC A PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I ADULTS

EN CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS

Aplicació de tests

cognitius, lingüístics, d’integració sensorial i atenció

Elaboració d’un informe

amb diagnòstic i indicacions terapèutiques amb recomanacions a la família i a l’escola.

És important fer un bon diagnòstic per tal de fer la proposta terapèutica més adequada en cada cas.