Història

Montserrat Estil-les

Montserrat Estil-les i Torrente, de formació pluridisciplinar, i amb una llarga experiència pedagògica, detectà en molts dels seus alumnes els símptomes de la Dislèxia. Interessada en aquest trastorn i davant el desconeixement generalitzat del problema, decideix investigar aquest camp a França, Anglaterra, Mèxic i EEUU.

Alhora crea el primer centre especialitzat a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol per al diagnòstic, tractament i estudi d’aquest trastorn.

Aquest treball precursor la fa mereixedora l’any 2008 de la creu de Sant Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya.

Al llarg de la seva trajectòria professional és reconeguda com a membre de la International Dyslexia Association (EEUU).

Membre honorari de la British Dyslexia Association (Gran Bretanya).

Membre delegada a Catalunya de la Dyslexia Research Foundation.

Fellow (membre docent) de l’Acadèmia Orton Gillingham.

Objectius

Aprofundir en el coneixement de la dislèxia mitjançant treballs d’investigació realitzats tant en l’àmbit propi del Centre com en col·laboració amb altres institucions nacionals i estrangeres.

Aquesta és la motivació de tota activitat organitzada pel Centre, amb la finalitat d’aconseguir la major eficàcia en els diagnòstics i tractaments d’infants, adolescents i adults amb:

DISLÈXIA

DISLÀLIA

DISORTOGRAFIA

DISGRAFIA

DISCALCÚLIA

LATERALITAT

DÈFICIT D’ATENCIÓ

Activitats

El centre organitza activitats d’ordre intern i extern

En l’ordre intern

Formació continuada dels seus membres

Assistència a cursos, congressos i conferències a Europa i EEUU

Intercanvi d’informació amb altres Centres de l’estranger

Seminaris sobre el millorament de les tècniques de reeducació

En l’ordre extern

Col·laboració del Centre a Catalunya i Estat Espanyol

Assessorament a escoles

Assessorament de centres de reeducació a Catalunya i resta de l’estat

Realització d’un estudi de velocitat lectora en escoles públiques i concertades de Barcelona-ciutat, l’any 2014

Des de la seva creació fins a l’actualitat el Centre ha realitzat:

Perquè els poders públics en el camp de l’educació legislin tenint en compte les necessitats i drets d’aquests infants afectats per la dislèxia.

Avui l’Associació Catalana de Dislèxia està ja legalitzada a la Generalitat de Catalunya i adherida a l’Associació Europea de Dislèxia (actualment formada per 25 països membres).

Aquests cursos s’han organitzat per post-graduats en logopèdia residents a les comarques catalanes.

La fundadora Montserrat Estil-les fou amfitriona a Barcelona, el 1990, de les Jornades Científiques “The extraordinary Brain. Neurobiological Issues in Developmental Dyslexia” a càrrec d’un Grup Internacional de Científics per l’estudi de la dislèxia.

Col·laboració amb la Societat Catalana de Neurologia per l’organització i presentació a Barcelona del Dr. Albert Galaburda (Harvard Medical School. Boston. M.A.), amb la conferència “Dislèxia, un cervell diferent i una manera diferent d’aprendre”, al Col·legi de Metges de Barcelona.

En commemoració del 25è aniversari de la fundació del Centre es va celebrar en el Paranimf de la Universitat de Barcelona una conferència sobre “Percepció i cognició de la dislèxia” a càrrec del Dr. Albert Galaburda.

Per commemorar el 35è aniversari del Centre en el Col·legi de metges de Barcelona va impartir una conferència del Dr. Albert Galaburda sobre l’estat de les investigacions actualment.

  • Col·laboració en diversos programes televisius sobre la dislèxia emesos per TVE i TV3
  • Participació en xerrades informatives radiofòniques
  • Col·laboració en diaris i revistes nacionals i estrangeres

FRANÇA
Organització de cursos i conferències amb professionals, entre d’altres, s’hacol·laborat en l’estudi comparatiu de Llengües Romàniques (castellà, català, francès i portuguès) efectuat per Andrée Girolamí Bouliner, de l’hospital Saint-Vincent de Paul, París.

SUÏSSA
Assistència a sessions científiques de l’Acadèmia de Ciencìes Rodin
Remediation a Berna.

ANDORRA
Impartir un curs d’especialització pel tractament de la dislèxia i altres dificultats específiques de l’aprenentatge, dirigit a professionals de l’ensenyament d’Andorra patrocinat pel seu Govern.

PORTUGAL
Conferència sobre “Dislèxia y su tratamiento” en el VIII Seminario de l’Associaçao de saúde infantil de Coimbra.

MÈXIC
Col·laboració en el Centre de Tractament de Margarita Nieto i posteriorment participació i organització a Barcelona el 1986 de l’adaptació al català de l’Exploració del nivell lingüístic en edat escolar amb la seva creadora Margarita Nieto, professora de l’Escola Normal de Mèxic DF.

EEUU
– Conferència a Nova York, sobre l’experiència dels nostres tractaments.
– Conferència a Nova York, sobre l’estadística dels primers 25 anys del Centre.
– Conferència a Nova York, sobre la immersió lingüística a Catalunya.