Oriol Carulla participa com a ponent en les Jornades Formatives organitzades per l’AFDA Catalunya

El passat dissabte 14 de desembre de 2019, es [...]